Kalender februari 2018

image_pdfimage_print

Aandacht: daar de maand februari korter is zijn de bijeenkomsten
de 2de en 3de week van de maand. Let dus op de data!!

1ste groep: donderdag 22 februari – om 19u30
Hoofdstuk 10 blz. 527 Par. 6 “Wie is een Boeddha? Aandacht: vanaf nu gaan de lezingen voor de 1ste groep ook door in het wit lokaaltje beneden.

2de groep: dinsdag 13 februari – om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Inleiding op “De Geheime Leer”. Discipline gaat aan de mysteriën vooraf.
blz. 218

Intelligentie en universum
Er is een grenzeloze uitgestrektheid die niet begrensd wordt door het menselijk denken. Zo is er ook een grenzeloze wijsheid of ‘Al Intelligentie’ die elk begrip te boven gaat. Men kan het omschrijven als ‘Oorspronkelijke Wijsheid’ of ‘Oer intelligentie’. Dit is de universele verspreide essentie’.  In “De Geheime Leer” wordt het woord ‘ideatie’ gebruikt. Dit heeft als betekenis , dat de oorsprong van de ideeën of de bron van intelligentie wordt overgebracht naar een gemanifesteerde werkelijkheid.

Wij wensen U allen volharding op het “Spirituele Pad”.

Gabriel Fernand Chantal

Kalender januari – juni 2018

image_pdfimage_print

NIEUWJAARSWENSEN

Onze lichaamsgezondheid, die ons met nieuwjaar steeds wordt toegewenst, hebben we niet in de hand. Een geestelijk- spirituele gezondheid wel. De ziel of monade is voort-gekomen uit de Universele Ziel. Zij kan – nu ze mens is -, bewust verder evolueren. Ze heeft reeds haar individualiteit verkregen en kan alleen verder evolueren door zelf bedachte en zelf volbrachte handelingen. Zo kan ze opstijgen naar het niveau van een Dhyan – Chohan. De esoterische wijsbegeerte erkent geen voorrechten of bijzondere spirituele gaven in de mens. Alleen die welke zijn eigen individualiteit verworven heeft door persoonlijke inspanning en verdienste schenken hem spirituele vooruitgang op weg naar bevrijding. Wij wensen u allen en elk aan elkaar spirituele vooruitgang in dit nieuwe jaar op ons spiritueel pad.

ACTIVITEITEN
Woensdag 10 januari: Agape bijeenkomst voor de twee groepen samen.
Een compilatie van alle vorige meditatiemomenten. Er is het verhaal van ons spiritueel pad aan verbonden. Voor hen die meestal niet komen is dit wellicht het moment het eens mee te maken. Er is een receptie en kleine maaltijd aan verbonden. Verwittigen voor hen die meestal niet komen.

1ste groep: don. 25 januari 2018
Verder met hoofdstuk 10 blz. 522, par. 2.5 “Iedereen kiest zijn eigen pad”.

2de groep: dinsdag 16 januari 2018
Verder met “Inleiding op de Geheime Leer”, blz. 215 nr. 4 “Vereisten voor het Chelaschap.”

DATA die reeds vaststaan voor 2018

1ste groep groep
donderdagen: 25/01, 22/02, 29/03, 26/04, 24/05 en 28/06

2de groep
dinsdagen: 16/01, 13/02, 20/03, 10/04, 15/05 en 19/06

‘Agape’ meditatie bijeenkomsten (groep 1 en 2)
woensdagen: 10/01, 14/03 en 11/07

Weekend ‘Villers St. Gertrude’ van vrijdag 1 tot zondag 3 juni.

Nogmaals de beste wensen voor 2018 met volharding op het ‘Spiritueel Pad !

Gabriel, Fernand en Chantal.

Kalender november – december 2017

image_pdfimage_print

NOVEMBER:

1ste groep: donderdag 30 november 2017
Vervolg hoofdstuk 10 Par. 2.4.

2de groep: dinsdag 21 november 2017
We gaan verder met het hoofdstuk “ De Geheime Leer” blz. 213.
Zie het begin van de voorlaatste paragraaf vanonder: “In India bijvoorbeeld …” (Er is vooraf meditatie).

DECEMBER:

Voor de 1ste en 2de groep samen: woensdag 13 december Agape-meditatie     Onderwerp “de Dhyan-Chohans“. Aankomst om 19 u.15. Verwittigen als je niet komt voor hen die naar deze bijeenkomst meestal komen (voor de aankoop van de boterkoeken).

Voor de 1st en 2de groep samen: donderdag 21 december Kerstfeest
Gezamenlijk geestelijk gesprek. Agape-etentje met soep en Frans brood. Voorstellen in het algemeen en specifiek voor deze avond zijn zeer welkom en ook bijzondere vragen.

Geestelijke boodschap
Zeg aan hen die naar het hogere streven en willen luisteren, dat ware toewijding de spirituele kennis kan terugbrengen die zij in vorige levens hebben vergaard.
Wees dan als de ‘Oceaan’ die alle stromen en rivieren in zich opneemt.
De oceaan wordt er niet door verstoord, hij blijft steeds zichzelf. Geen enkele inspanning is u teveel en is tevergeefs. Ontwikkel het eeuwige in u naar het goddelijke. Deze weg ligt open voor u. Het spirituele wordt aan niemand ontzegd die er oprecht naar streeft, er
voldoende inspanning voor doet en er de prioriteit aan geeft. Het spirituele pad ligt voor iedereen open.

Hartelijke groeten

Gabriel, Fernand en Chantal.

                

Luister, o druppel, geef jezelf op zonder spijt,
en win in ruil daarvoor de Oceaan.
Luister, o druppel, gun jezelf deze eer,
en wees beveiligd in de armen van de Zee.
Wie zou er ooit zo gelukkig kunnen zijn?
Een Oceaan die een druppel het hof maakt!
In Godsnaam, in Godsnaam, verkoop en koop direct!
Geef een druppel, en verwerf deze Zee vol parels. (Rumi)

Kalender oktober 2017

image_pdfimage_print

1ste groep: donderdag 26 oktober – om 19u30
Wij beginnen een nieuw hoofdstuk: “Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”.U krijgt de teksten.

2de groep: dinsdag 17 oktober – om 19u30 (half uur meditatie vooraf start om 18u45).
Wij gaan verder met het hoofdstuk over De Geheime“ Leer”.
Zie blz. 210 par. 8 “Het mysterie van de werkelijkheid”.

Het weefgetouw van de Meesters (spirituele boodschap)
“Voor het spirituele arendsoog van de ziener van elk volk strekt de draad van Ariadne zich uit voorbij het historisch tijdperk, ononderbroken en zonder zwakke plek, zeker en gestaag, tot in de nacht van de tijd. De hand die hem vasthoudt is te machtig om hem te laten vallen of zelfs te laten breken” (uit de “Geheime Leer”).

Waar is deze waarheid, dit weefgetouw van esoterische geschiedenis en wat is het patroon van haar weefsel? Het weefgetouw staat in het thuisland van de Broederschap. De schering ervan wordt gevormd door de aloude draden van inwijding die door het offer van de adepten op spirituele spanning wordt gehouden. De inslag wordt eeuw na eeuw geweven terwijl elk land de lichtgevende draden van esoterie in zijn mysteriescholen en spirituele bijeenkomsten spint.

Spirituele groeten,

Gabriel, Fernand en Chantal.

Kalender september 2017

image_pdfimage_print

1) Agape-avond: woensdag 13 september 2017                                                    Agape-avond voor de twee groepen. Onderwerp:” Innerlijke Vrede”
Zoals de vorige keren zijn er allerhande activiteiten om de theoretische cursus te verinnerlijken. De bhakti-weg of de weg van devotie wordt naast de andere wegen van spiritualiteit beschouwd als een snelle weg. Naast de meditatie en verinnerlijking beleven wij het aspect van broederschap. Dit wordt o.a. beleefd door een etentje samen aan tafel.

2) 2de Groep: dinsdag 19 september 2017
Begin 19.30 u Vooraf meditatie voor de vrijwilligers van 18.45 tot19.15.
Onderwerp: De Geheime Leer. U krijgt de tekst.

3) 1ste Groep: donderdag 28 september 2017
In het hoofdstuk 8 over “De rassen” bespreken we alleen nog Par. 10, blz. 444. De rest van het hoofdstuk raden wij u aan zelf te lezen. We gaan dan verder met het volgende hoofdstuk: “Het pad van de zwerver en het doelbewuste pad.” Probeer de eerste lessen hiervan niet te missen zodat alles verder goed kan gevolgd worden.

Spirituele boodschap. Het spiritueel pad: “Mystieke éénheid”.
Op ons pad gaan we niet zozeer naar iets toe, maar evolueren we naar een toestand en tenslotte ontmoeten wij “Iemand”. Hierbij rijst de vraag: is God persoonlijk of onpersoonlijk? Onze overtuiging gaat naar een persoonlijke God, ook al lijkt het een al te antropomorfische (te menselijke projectie) uitspraak. Het Vader-Moeder symbool in “De Geheime Leer”, gaat in die richting. De individuele ziel kan een innige relatie hebben met de universele ziel. Het is de bedoeling van het atma dat zij bewust één wordt met het paramatma. Het is de druppel die één wordt met de oceaan met behoudt van individualiteit. In deze éénheid van liefde hebben wij het dubbele aspect van éénheid en onderscheid. Het is het bhakti-pad van devotie of liefde. De groei van deze mystieke éénheid is een verruiming van het profane aardse bewustzijn naar een intrede, een toestand in een goddelijke wereld van het nirvana. Nog nooit is in mensen geheugenis opgekomen wat God heeft weggelegd voor de mens die hem liefheeft.

Hartelijke groeten.
Gabriel, Fernand en Chantal.