Kalender februari 2020

2de groep, dinsdag 18 februari 2020
1ste groep, donderdag 27 februari
2020

We gaan voor de twee groepen verder met nr. 44 Reflecties A. Na de pauze, praktische toepassingen aan de hand van de syllabus in dialoog met elkaar.

Agape avond, woensdag 11 maart 2020

Projecties in verband met de Bhagavad Gita.

Bezinningsweek-end Villers-St. Gertrude van 21 mei tot 24 mei 2020

Het hoofdthema is ‘Vrede‘. Er is een kruidenwandeling in Weris met biologe Veronique. John geeft een lezing over Gandhi, er is een Agape in verband met de Bhagavad Gita, elke dag Yoga-oefeningen, er zijn reeds 2 prachtige wandelingen voorbereid vanuit ons verblijf, enz… (Men kan nu reeds een voorschot van 50 euro betalen. U zult nog een mooie folder krijgen met een gedetailleerd programma.)

Geestelijke boodschap

Er zijn meer dingen tussen hemel en aarde dan waar je in je filosofie van droomde Horatius. Dit zijn de memorabele woorden van Hamlet als hij zich zorgen maakte over de geest van zijn vader, die zowel in het kasteel als in zijn eigen getroebleerde geest rondspookt. De woorden van Hamlet vormen een goede karakterisering van de ‘zoektocht van de filosofen’. Wat is er nu precies meer tussen ‘hemel en aarde’ dat niet terug te vinden is in de exacte wetenschap? Dit is het worstelen met het verleggen van de grenzen van het heersende denken. Het gaat over vragen waar mensen in het algemeen niet over eens zijn.
De recente doorbraken in de genetica, biotechnologie en de robotica tonen aan dat het on mogelijk is om te weten wat we moeten doen met dergelijke ontdekkingen als we niet weten welke opvatting we van onszelf als mens hebben. Het zijn vragen voor de filosofie, de wetenschap of de kunst kan daar niet op antwoorden. Wij moeten dus de grenzen van ons denken blijven verleggen, doorgaan met ‘dromen’ en onze plaats bepalen als ‘zelfbewust miertje‘ in dit ontzaglijk universum.

Groeten vanuit ons melkwegstelsel,

Gabriel Chantal Fernand