Kalender juli 2020

Spread the love
image_pdfimage_print

Beste leerlingen op het pad: ‘ls de nacht het diepst dan schitteren de sterren het felst’ !!!

1.Vooreerst aandacht voor een wijziging. In de maand juli komt de 2de groep niet de 3de maar de 4de dinsdag van de maand samen. De dinsdag van de 3de week valt op de 21ste en niet iedereen was vrij.

2. Kleine zaal boven.
We komen nu voorlopig steeds samen in de ‘Kleine zaal’ boven. Alle nodige ontsmettingsfaciliteiten zijn voorhanden. Een mondmasker is op dit ogenblik verplicht.

3. Lesdata 2 groepen om 19.30u.
2de groep: dinsdag 28 juli (meditatie kan vooraf om 18.45 u)
1ste groep: donderdag 30 juli
Voor beide groepen zelfde onderwerpen. Hoofdstuk nr. 44, Reflecties A over: “Het ontstaan van de kosmos”, blz. 626 en verder. Na de pauze verder met de syllabus blz. 11 “Goddelijke intuïtie”.

4. Agape avond op woensdag 5 augustus om 19.15u.
Bespreking van de Bhagavad Gita aan de hand van projecties van Mansukh Patel.

5. Geestelijke boodschap: ‘de goddelijke intuïtie’.
Boeddhi (het tweede beginsel van bovenaf) staat voor de hoogste geestelijke idealen van de mens. Het ligt voorbij het abstracte denkvermogen (Hoger Manas) en is het beginsel van de goddelijke intuïtie.

Er is een groot verschil tussen intellect en intelligentie. Een intelligent mens begrijpt de hogere strekking van de kennis die hij destilleert tot wijsheid. ‘Viveka’, of onderscheidings- vermogen behoort tot deze wijsheid. Een genie op intellectueel vlak is niet perse geniaal op menselijk vlak. Intellectueel of artistiek talent maakt niet van iemand een goed mens. Een groot dichter kan een schurk zijn, een geleerde kan ongelukkig zijn, een kunstenaar kan zeer hooghartig zijn.

De intuïtie van ‘Boeddhi’ op het intellectuele vlak is geestelijke kennis, op het terrein van emotie is het geestelijke liefde en nog hoger als ‘bhakti’ is het liefde tot God. In de beleving vormt het een eenheid.

Tenslotte: leven op het “Spirituele Pad” krijgt men niet alleen door in intellectuele kennis, hoe groot ook, maar door goddelijke intuïtie en toepassing hiervan! Moge ‘de God van uw hart’ u helpen hierin.

Mystieke groeten

Gabriel Chantal Fernand