Kalender april 2019

image_pdfimage_print

2de groep, dinsdag 16 april 2019
Verder met hoofdstuk “Het doelbewuste pad, zie blz. 523, Par. 3 “De zeven treden”. Ook praktische punten voor het ontwikkelen van de intuïtie. (Meditatie om 18.45 uur).

1st groep donderdag 25 april 2019
Begin met het hoofdstuk over de Stanza’s uit “De Geheime Leer”, “Het ontsluieren van de kosmos”, nr. 44. U krijgt de tekst de avond van de bijeenkomst.

Agape weekend Villers
Wij vragen u het saldo te betalen. Alles inbegrepen, (lakens, lunch, taks enz..) ongeveer 110 euro/pers, afhankelijk van enkele of dubbele kamer,enz.. U krijgt een mooie folder met het ganse programma en alle nodige informatie.

Geestelijke boodschap
De Geheime Leer verkondigt de steeds verder gaande ontwikkeling van alle werelden zowel als van atomen. Deze indrukwekkende ontwikkeling heeft noch een denkbaar begin, noch een einde dat men zich kan voorstellen. Ons heelal is slechts één, uit een oneindig aantal heelallen, zonen van noodzakelijkheid, omdat zij schakels vormen in de grote keten van heelallen, waarvan ieder zich tot zijn voorganger verhoudt als een gevolg en tot zijn opvolger als een oorzaak. Dit wordt voorgesteld als ‘De Grote Adem’.

Image result for foto heelal    Related image

De ‘Grote Adem’ wordt beschouwd als het ademen van de onkenbare godheid – het ene Absolute Bestaan – die als het ware een gedachte uitademt die de Kosmos wordt. Zo verdwijnt ook, als de goddelijke adem weer wordt ingeademd, het heelal in de schoot van de ‘Grote Moeder’, die dan slaapt in haar onzichtbare gewaden.

Met Kosmische groeten!!

Gabriel Fernand Chantal

Kalender maart 2019

image_pdfimage_print

2de groep, dinsdag 19 maart 2019
We gaan verder met het hoofdstuk 10, “Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”. Zie blz. 521 Par. 2.2. “Een analogie met de evolutie”. (Meditatie om 18.45 voor die het wensen).

1ste groep, donderdag 28 maart 2019
“Verhandelingen over het Absolute”, nr. 42, blz. 553 “De materialistische visie”.

Geestelijke boodschap
Alles wat is, was en zal zijn, is eeuwig, zelfs de ontelbare vormen, die alleen eindig en vergankelijk zijn in hun objectieve, maar niet in hun ideële vorm (met de idee die aan de basis ligt hiervan cfr.Plato).

Ze bestonden als ideeën in de eeuwigheid en wanneer ze heengaan, zullen ze als weerspiegelingen blijven bestaan. Noch de vorm van de mens, noch die van een dier, plant of steen is ooit ‘geschapen’. Pas op ons gebied begon het deze vorm te ‘worden’, d.w.z. zich te objectiveren tot zijn huidige mate van stoffelijkheid, of zich van binnen naar buiten uit te breiden, van de meest verfijnde en bovenzinnelijke essentie tot zijn meest grove verschijning.” (uit “De Geheime Leer”, van Blavatsky)

Image result for foto innerlijk uiterlijk  Image result for foto innerlijk uiterlijk

Vriendelijke groeten

Gabriel Fernand Chantal

Kalender februari 2019

image_pdfimage_print

2de groep dinsdag 19 februari 2019
De drie grondstellingen van “De Geheime Leer” (slot). Verder met het hoofdstuk “Het doelbewuste pad”, blz. 521.

1ste groep donderdag 28 februari 2019
Onderwerp van afgelaste bijeenkomst van 31 januari.Slot van nr. 43 en dan verder met hoofdstuk nr. 42 ‘Verhandelingen over het Absolute”, blz. 553 par. 5 “De materialistische visie”.

Agape nieuws:
1. Week-end Villers van 30 mei – 2 juni (1 dag langer dan vorig jaar)
Daar wij een voorschot moeten betalen voor reservering vragen wij om bij de volgende bijeenkomst 70 euro voorschot te betalen. Wij zijn volop bezig met de voorbereiding en hopen veel moois te kunnen aanbieden.

2. Agape – meditatie ‘Mijmeren in Transcendentie’: woensdag 6 maart 2019 om 19.30 u
De meditatietechniek heeft een bijkomend aspect voor het bevorderen van deze.Zoals gebruikelijk is er een ‘Agape-maaltijd’ aan verbonden zoals dit ook in het antieke Griekenland gebeurde. (Verwittigen indien men niet kan komen).

Geestelijke boodschap
Het heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals het boven is, zo is het ook beneden, zoals in de hemel , zo ook op aarde. De mens is de levende getuige van deze wet. Er kan onder normale omstandigheden geen beweging plaatsvinden in het lichaam van de mens, tenzij deze wordt opgewekt door een innerlijke impuls. Dit kan evenmin geschieden in het gemanifesteerde heelal.

De hele kosmos wordt geleid, beheerst en bezield door een bijna eindeloze reeks hiërarchieën van bewuste wezens, die wij “Dhyan-Chohans” of engelen noemen. Zij zijn de werktuigen die de kosmische en karmische wetten in toepassing brengen.
(Vrij vertolkt uit “De Geheime Leer”)

Related image

Spirituele groeten

Gabriel Fernand Chantal

Kalender januari 2019

image_pdfimage_print

Vooreerst de beste wensen voor het jaar 2019 van de werkgroep, Gabriel, Fernand, Chantal en Marnic. Wij leggen uiteraard de klemtoon op de spirituele vooruitgang en de broederschap onder elkaar.


2de groep dinsdag 15 januari 2019
We werken eerst nr 43 af, teksten uit “De Geheime Leer”, blz. 565 Par. 5, “Welke kennis hebben wij van het Absolute? We gaan dan verder met het hoofdstuk, “Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”,(dat wij door omstandigheden hebben onderbroken), blz. 521, par 2.3. “De Meester schrijft naar Sinnet“.

1ste groep donderdag 31 januari 2019.
Zoals in de tweede groep werken wij eerst het nr 43 af “Welke kennis hebben wij van het Absolute? ” We gaan dan verder met het hoofdstuk nr. 42 “Verhandelingen over het Absolute”, blz. 523, par. 5 “De materialistische visie“.

Agape meditatie avond op woensdag 6 maart 2019
Op woensdag 6 maart geven wij een Agape meditatie en niet een samenvatting of compilatie van de vorige, zoals eerst gedacht.
Het onderwerp is, “Wandelen in de transcendentie”.

Geestelijke Boodschap
De geheime leer is een verzameling van eeuwen en eeuwen. Haar kosmogonie vormt het meest verbazingwekkende en uitgebreide stelsel. De mysterieuze inhoud van de vooropstelling van deze feiten en de verbijsterende opeenvolging van de evolutionaire vooruitgang is zo groot dat het talloze generaties van ingewijden en zieners heeft beziggehouden.

De blik van de zieners reikte tot de kern van de materie zelf en nam daar de ziel van de dingen waar. De ‘oningewijde’ hoe geleerd ook, zal slechts de uiterlijke vorm waarnemen. Helaas de moderne wetenschap gelooft niet in ‘de ziel der dingen‘.
Maar weinigen, bij wie het licht helder scheen, werden geleid van oorzaak naar oorzaak, tot het “ene eerste beginsel”, de grondoorzaak, de ‘Ziel van het Universum‘.


Spirituele Groeten

Gabriel Fernand Chantal

Kalender november 2018

image_pdfimage_print

2de groep: dinsdag 20 november 2018 om 19u30
Deel IV, nr. 43 “De Geheime leer“, blz. 562, par. 3: “De terugtrekking in Pralaya”.

1ste groep: donderdag 29 november 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45)
Deel IV, nr. 43 “De Geheime leer”, blz. 562, par. 3: “De terugtrekking in Pralaya(idem als in de tweede groep).

Agape meditatie – thema “Universele Broederschap”: woensdag 21 november 2018
Aandacht: dit is de dag na de bijeenkomst van de 2de groep en dus een bijeenkomst twee dagen na elkaar. Het kon moeilijk anders omwille van organisatorische redenen.Er zijn zeer mooie gedachten voor de meditatie, die telkens eerst worden uitgelegd. (Zij die normaal niet komen verwittigen indien ze nu wel komen en hetzelfde omgekeerd).

Geestelijke boodschap: een Meester of Mahatma.

Contact met een meester is niet aan een plaats gebonden, maar is een staat van bewustzijn (Hoger Manas). Een meester is zich bewust van het effect van zijn denken. In de “Mahatma Brieven” staat dat Hij het gebied van het denken zorgvuldig bewaakt. Hij bepaalt zelf welke gedachten Hij binnenlaat en uitzendt. Hij zal sterke emoties en passies vermijden. Om zijn werk goed te doen zal Hij meestal teruggetrokken leven en buiten de invloedssfeer van de menigte blijven.

Zij zeggen dat het een uitdaging is om de oorspronkelijke kennis door te geven aan de mens met een westerse manier van denken. Er is moed nodig om oude gedachten los te laten en voor zichzelf te leren denken. Met de start van de bespreking van “De Geheime Leer” krijgen wij nu de kans deze unieke kennis van de Meesters te leren kennen. “Mediteer en studeer in stilte”, dit was de raad die de contemplatieve monniken kregen. Dan zult u steeds meer kunnen meewerken aan het ‘Goddelijk Plan’.

Hartelijke groeten en tot op de bijeenkomsten.

Gabriel Fernand Chantal

Kalender september 2018

image_pdfimage_print
1st groep: donderdag 27 september 2018 om 19u30
In voorbereiding op “De Geheime Leer”, gaan wij verder met de “Algemene Inleiding”, blz. 552 bovenaan, o. a. het zich bewust worden van het levensmysterie. Verder: de kleinheid en grootheid van de mens, de mens als een miertje in het universum, de materialistische en nihilistische visie. Is de mens maar een geëvolueerd dier? Vergeet uw teksten niet.

2de groep: dinsdag 18 september 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Vooreerst nog kort een paar laatste gedachten over karma van het 2de hoofdstuk, blz. 249 en 250. Verder het begin van hoofdstuk 10, “ Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”. Neem de tekst mee die je reeds kreeg.

Agape drum-avond: dinsdag 2 oktober 2018 (kleine zaal boven). Bij de volgende bijeenkomst krijgt u nog een geschreven tekst met meer uitleg hierover. In het esoterische gedachtengoed wordt vooropgesteld dat geluidstrillingen invloed hebben op onze fijnstoffelijke lichamen, zoals o.a. op buddhi en manas.

Agape meditatie bijeenkomsten: woensdag 21 november 2018 (kleine zaal boven) Agape 10: ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen)

Geestelijke boodschap
De theosofie is gebaseerd op de universele wijsheidstraditie van de mensheid. Zij biedt ons tijdloze beginselen aan die het intuïtieve begrip stimuleren en licht werpen op elk vraagstuk. De beginselen vormen hulpmiddelen waarmee wij de waarheid in onszelf kunnen ontdekken en de mysteries van de natuur kunnen ontsluieren. Het moedigt aan
tot altruïsme en mededogen voor alle wezens.

Aanroeping
Leid mij uit het onwerkelijke naar het werkelijke
Leid mij uit de duisternis naar het licht
Leid mij uit de dood naar onsterfelijkheid
(Upanishad 1.3.28)

Hartelijke groeten aan iedereen en moed op het ‘Spirituele Pad’.

Gabriel Fernand Chantal

Kalender juli 2018

image_pdfimage_print
1st groep: donderdag 26 juli 2018 om 19u30
Zie blz 538, Par. 9.4. “Samenvatting van wat een Avatar is.”
2de groep: dinsdag 3 juli 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Dit is de eerste in plaats van de derde dinsdag!
2 de hoofdstuk, blz 243 “Het proces van karma.”
Agape-bijeenkomsten (in het zaaltje boven – telkens om 19.15u, begin 19.30u.)
Dinsdag 10 juli: compilatie van de vorige thema’s + enkele nieuwe meditatiegedachten.
Dinsdag 2 oktober: drumavond (in de pauze soep met brood en kaas)
Woensdag 21 november: Agape 10Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen – kleine zaal boven)

Prettige verlofdagen.

Gabriel Fernand Chantal

Kalender juni 2018

image_pdfimage_print
1st groep: DINSDAG 26 juni 2018 om 19u30
Zie blz. 537, Par. 9.3 en verder, ‘Een Avatar is een bijzondere incarnatie’ , ‘Krishna als model’ en mogelijke toewijding aan de Avatar’.
2de groep: dinsdag 19 juni 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
We beginnen met een nieuw hoofdstuk in verband met het evenwicht en het herstel van het wereldkarma.
Aandacht voor de tweede groep!! In de maand juli zal de bijeenkomst in plaats van de derde dinsdag de eerste dinsdag doorgaan, dit is de 3 juli. Dit gebeurt om organisatorische redenen.
Agape-bijeenkomsten
Dinsdag 10 juli: compilatie van de vorige thema’s + enkele nieuwe meditatiegedachten.
Woensdag 21 november: Agape 10 ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen – kleine zaal boven)

Spirituele boodschap: ‘De Spirituele Mens’.
De spirituele mens ontdekt dat achter de subjectieve en objectieve verschijnselen een wezenlijk geestelijk motief ligt. Dit is het voorwerp van aandacht voor hem. Hij is een mens die in de wereld leeft, maar is tot het besef gekomen dat achter alle omstandigheden een oorzaak ligt. Deze oorzakelijke eenheid wordt het doel van zijn zoeken. Daar vindt hij het mysterie dat achter de stoffelijke werkelijkheid ligt. Al het uiterlijke is slechts een sluier van het mysterie. De ‘Hogere Triade’ is de poort naar dit mysterie.
Deze sleutel wordt in de handen gelegd van hen die er naar zoeken en als zodanig leven dat ze de ‘Poort’ vinden. Nadat ze zich aldus een weg gebaand hebben door het veelvoudig levensweb, zullen ze zichzelf herkennen als het Atma, holistisch deel van paramatma, een vonk van de Grot Vlam. Eens voorbij de Poort worden ze bewust één met deze Vlam.

Hartelijke groeten en tot binnenkort

Gabriel Fernand Chantal

Kalender mei 2018

image_pdfimage_print
1st groep: donderdag 24 mei 2018 om 19u30
Zie blz. 534 onderaan in verband met het Nirvana.
2de groep: dinsdag 15 mei 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Zie blz. 231 onderaan, tekst uit “De Geheime Leer”, “De manvantarische impuls”.
Agape-bijeenkomsten
Woensdag 11 juli: compilatie van de vorige thema’s
Woensdag 14 november: Agape 10 ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen)

Waarheid, Goedheid en Schoonheid
Deze tekst is een aansluiting met die van vorige maal, vooral met de idee van een “Archetypisch oerbeeld” dat in de monade van de mens is meegegeven. Leven vanuit het archetypisch oerbeeld in de objectieve vorm, vanaf het allereenvoudigste tot het meest gecompliceerde toe, ontplooit de monade volgens een vooraf potentieel gegeven schema. Het toont daarin toch een aspect van individueel bewustzijn. Hierdoor is het niet gebonden aan een star en onwrikbaar model. Het kan dus de levensvormen voortbrengen die een eigen stempel dragen en een vrije expressie zijn van de eigen individualiteit. In dit eigen karakteristiek temperament, kan de monade zich dus ontplooien in spontaniteit en openheid welke haar daden kenmerkt. Hierin hebben Waarheid, Goedheid en Schoonheid hun eigen echte basis. Wij erkennen hierin de fundamentele eenheid van het menselijke Atma met Paramatma.

Hartelijke groeten en tot op de bijeenkomsten.

Gabriel Fernand Chantal

 

Kalender april 2018

image_pdfimage_print
1st groep: donderdag 26 april 2018 om 19u30
Voorbereidende stadia tot de inwijdingen, blz. 529, par. 7.1.
2de groep: dinsdag 17 april 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Vooreerst bespreken we de ‘individualiteit’ en ‘integratie’, als vervolg van vorige maand. Verder blz. 227, Par. 3: De dageraad van manifestatie en ‘Een laya centrum’, blz.235 par. 10.
Bibliotheek: vanaf nu kunt u opnieuw boeken uitlenen.

Het licht achter de schaduw
Elk verschijnsel, elk aspect in het leven heeft een diepe betekenis voor ons. Wij beseffen dat wij hiervan maar heel weinig kunnen begrijpen.Dit is wat Plato o.a. bedoelde met de allegorie van de grotbewoners, die de schaduwen beschouwden als echt. Elk gebeuren is maar een schim van iets dat veel reëler is. Het is als de grijze schaduw van een intens stralende en levende werkelijkheid. Pas bij zuivere beschouwing opent zich het wezen der dingen. In al wat leeft en in alle gebeurtenissen is er iets als het archetypisch oerbeeld van volmaaktheid, schoonheid en waarheid die er de diepe kern van is.

Ontsnap uit de grot en aanschouw de echte werkelijkheid. Wacht niet tot op uw sterfbed.

Hartelijke groeten en tot binnenkort.

Gabriel Fernand Chantal