Kalender 2021: vervolg

Aan allen die op weg zijn naar bevrijding !

Het hoofddoel van onze bijeenkomsten is elkaar te helpen onze goddelijke monade zichzelf te realiseren. Onze diepgewortelde  gehechtheid aan het stoffelijk leven, de koortsachtige bedrijvigheid in de wereld, de verzuchtingen van het dagelijks leven die ons totaal in beslag nemen moeten verwijderd worden. Wij mogen niet doelloos rondfladderen in deze wereld.

Zoals Arjuna vragen wij: “Geef mij zekerheid over wat ik moet doen en wat ik moet laten” ?

Klik hieronder en Krishna zal voor U het venster openen naar een ruimere horizon van inzicht.

https://www.youtube.com/watch?v=Ps4_gAsTyGQ

Met de groeten van Krishna en veel steun door deze remedie tegen het menselijk lijden ….

Gabriel Chantal Fernand