Kalender april 2020

Spread the love
image_pdfimage_print

Bijeenkomsten april en mei 2020

Zoals u zeker weet zijn bijeenkomsten nog steeds niet toegelaten. De lezingen in de maand april (en mei?) kunnen dus ook niet doorgaan. Van zodra het wel kan, zullen we een periode het zaaltje boven gebruiken. Daar kunnen we ruimer uit elkaar zitten.

Weekend Villers-St. Gertrude van mei ’20 -> 13 mei tot zondag 16 mei ’21

Helaas ook dit kan niet doorgaan. We gaan het een jaar uitstellen.
Dit is dan van donderdag 13 mei tot zondag 16 mei 2021. Voor zover mogelijk behouden wij hetzelfde programma.

(U kunt uw voorschot terugkrijgen of in bewaring laten voor volgend jaar. Het was met de onzekere toestand niet mogelijk dit weekend te organiseren).

Spirituele boodschap

De huidige wereldsituatie dwingt ons door te dringen tot de kern van ons wezen als mens. Deze antropologisch vooropstelling – het centraal stellen van de uiteindelijke ultieme zingeving van de mens – is voor ons de vraag welke weg de mensheid als geheel verder moet bewandelen.

De exponentiële (gelijk een sneeuwbal) technologische ontwikkelingen (die uiteraard veel positieve aspecten hebben), de regelmatig opdoemende atomaire dreiging, de grootschalige onderontwikkelingen, de geestelijke armoede, de buitensporige consumptie, dit en nog vele andere fenomenen (er is nog steeds ergens oorlog), verplichten de hedendaagse mens zijn levenswijze in vraag te stellen. We moeten ons bezinnen over het mens-zijn, het mysterie dat we zelf zijn.

Laat ons ruimte scheppen voor een open en dynamisch mensbeeld op basis van een algemeen aanvaard eclectisch wereldbeeld. Daar wordt een ‘Geestelijke wereld’ voorgesteld vol Licht en Liefde. Om deze te bereiken moeten we steeds het vuur van eenheid in onze ziel aanwakkeren. Dan zal in de spiegel van onze ziel Gods Aangezicht verschijnen in elke mens die we ontmoeten en kunnen ons dan samen aan elkaar optrekken.

Oefeningen

Doe uw meditatieoefeningen, Pranayama en Nadi Sodana. Best elke dag twee maal, elk zeven keer. Dan zal de levens energie beter door u stromen, het synchroniseert beter de twee hersenhelften en schept mentale helderheid !

Een prachtige boodschap voor deze tijd

Er is een nieuw item (nr 4) – ‘Ons laatste toevluchtsoord” – via website: Agape Events – Agape Avonden via Agape projecties en opnames link
Wij wensen u veel steun in deze toch bijzondere tijd….en mediteer op deze en de hierboven beschreven boodschap met steeds diepere niveaus van betekenis…

Broederlijke groeten.

Gabriel Chantal Fernand