Kalender 2021

Aan de spirituele pelgrims

Wie waren de voorlopers van de moderne theosofie en van onze spirituele groep?

Het waren Ammonius Saccas en Plotinos die in de 3de eeuw na Christus in Alexandrië een spirituele revolutie op gang brachten.  Dit was wat we nu de ‘theosofie’ kunnen noemen.

Ammonius Saccas
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ammonius-saccas.jpeg

De eclectische school van de neo-platonisten:

Deze school van Ammonius was ‘eclectisch’ en ‘Philalètisch’: “zij die de waarheid liefhebben”.  Eclectisch, is het gedachtegoed van hen die kiezen uit het geheel van wat wordt voorgesteld en als evident wordt beschouwd volgens het criterium van de goddelijke wijsheid.  Deze eclectische  school van Alexandrië verbond het mysticisme met het Platonisme (427-347 voor Christus) en de wijsheid van de Egyptische ingewijden die het op hun beurt kregen uit India.  Met mysticisme werd eenheid met God nagestreefd door volmaakt gedrag en contemplatie.

De drie hoofdpunten van de eclectische theosofie:

1.  Het geloof in een absolute godheid.

2.  Het geloof dat de mens door zijn ziel onsterfelijk is.

3.  De Théurgie: de mens wordt door de ‘goden’ onderricht.

Het goddelijke werk moet de mens zelf verrichten  voor zijn bevrijding.  Hij is zijn eigen rechter en verlosser. Neem dit ‘kruimeltje’ geestelijk voedsel in u op, zodat we verder kunnen op het spirituele pad met onze bijeen-komsten van zodra ‘de storm is gaan liggen’.

Een  hartelijke spirituele knuffel.

Gabriel  Chantal  Fernand