Kalender maart 2019

Spread the love
image_pdfimage_print

2de groep, dinsdag 19 maart 2019
We gaan verder met het hoofdstuk 10, “Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”. Zie blz. 521 Par. 2.2. “Een analogie met de evolutie”. (Meditatie om 18.45 voor die het wensen).

1ste groep, donderdag 28 maart 2019
“Verhandelingen over het Absolute”, nr. 42, blz. 553 “De materialistische visie”.

Geestelijke boodschap
Alles wat is, was en zal zijn, is eeuwig, zelfs de ontelbare vormen, die alleen eindig en vergankelijk zijn in hun objectieve, maar niet in hun ideële vorm (met de idee die aan de basis ligt hiervan cfr.Plato).

Ze bestonden als ideeën in de eeuwigheid en wanneer ze heengaan, zullen ze als weerspiegelingen blijven bestaan. Noch de vorm van de mens, noch die van een dier, plant of steen is ooit ‘geschapen’. Pas op ons gebied begon het deze vorm te ‘worden’, d.w.z. zich te objectiveren tot zijn huidige mate van stoffelijkheid, of zich van binnen naar buiten uit te breiden, van de meest verfijnde en bovenzinnelijke essentie tot zijn meest grove verschijning.” (uit “De Geheime Leer”, van Blavatsky)

Image result for foto innerlijk uiterlijk  Image result for foto innerlijk uiterlijk

Vriendelijke groeten

Gabriel Fernand Chantal