Kalender juli 2018

image_pdfimage_print
1st groep: donderdag 26 juli 2018 om 19u30
Zie blz 538, Par. 9.4. “Samenvatting van wat een Avatar is.”
2de groep: dinsdag 3 juli 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Dit is de eerste in plaats van de derde dinsdag!
2 de hoofdstuk, blz 243 “Het proces van karma.”
Agape-bijeenkomsten (in het zaaltje boven – telkens om 19.15u, begin 19.30u.)
Dinsdag 10 juli: compilatie van de vorige thema’s + enkele nieuwe meditatiegedachten.
Dinsdag 2 oktober: drumavond (in de pauze soep met brood en kaas)
Woensdag 21 november: Agape 10Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen – kleine zaal boven)

Prettige verlofdagen.

Gabriel Fernand Chantal

Kalender juni 2018

image_pdfimage_print
1st groep: DINSDAG 26 juni 2018 om 19u30
Zie blz. 537, Par. 9.3 en verder, ‘Een Avatar is een bijzondere incarnatie’ , ‘Krishna als model’ en mogelijke toewijding aan de Avatar’.
2de groep: dinsdag 19 juni 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
We beginnen met een nieuw hoofdstuk in verband met het evenwicht en het herstel van het wereldkarma.
Aandacht voor de tweede groep!! In de maand juli zal de bijeenkomst in plaats van de derde dinsdag de eerste dinsdag doorgaan, dit is de 3 juli. Dit gebeurt om organisatorische redenen.
Agape-bijeenkomsten
Dinsdag 10 juli: compilatie van de vorige thema’s + enkele nieuwe meditatiegedachten.
Woensdag 21 november: Agape 10 ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen – kleine zaal boven)

Spirituele boodschap: ‘De Spirituele Mens’.
De spirituele mens ontdekt dat achter de subjectieve en objectieve verschijnselen een wezenlijk geestelijk motief ligt. Dit is het voorwerp van aandacht voor hem. Hij is een mens die in de wereld leeft, maar is tot het besef gekomen dat achter alle omstandigheden een oorzaak ligt. Deze oorzakelijke eenheid wordt het doel van zijn zoeken. Daar vindt hij het mysterie dat achter de stoffelijke werkelijkheid ligt. Al het uiterlijke is slechts een sluier van het mysterie. De ‘Hogere Triade’ is de poort naar dit mysterie.
Deze sleutel wordt in de handen gelegd van hen die er naar zoeken en als zodanig leven dat ze de ‘Poort’ vinden. Nadat ze zich aldus een weg gebaand hebben door het veelvoudig levensweb, zullen ze zichzelf herkennen als het Atma, holistisch deel van paramatma, een vonk van de Grot Vlam. Eens voorbij de Poort worden ze bewust één met deze Vlam.

Hartelijke groeten en tot binnenkort

Gabriel Fernand Chantal

Kalender mei 2018

image_pdfimage_print
1st groep: donderdag 24 mei 2018 om 19u30
Zie blz. 534 onderaan in verband met het Nirvana.
2de groep: dinsdag 15 mei 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Zie blz. 231 onderaan, tekst uit “De Geheime Leer”, “De manvantarische impuls”.
Agape-bijeenkomsten
Woensdag 11 juli: compilatie van de vorige thema’s
Woensdag 14 november: Agape 10 ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen)

Waarheid, Goedheid en Schoonheid
Deze tekst is een aansluiting met die van vorige maal, vooral met de idee van een “Archetypisch oerbeeld” dat in de monade van de mens is meegegeven. Leven vanuit het archetypisch oerbeeld in de objectieve vorm, vanaf het allereenvoudigste tot het meest gecompliceerde toe, ontplooit de monade volgens een vooraf potentieel gegeven schema. Het toont daarin toch een aspect van individueel bewustzijn. Hierdoor is het niet gebonden aan een star en onwrikbaar model. Het kan dus de levensvormen voortbrengen die een eigen stempel dragen en een vrije expressie zijn van de eigen individualiteit. In dit eigen karakteristiek temperament, kan de monade zich dus ontplooien in spontaniteit en openheid welke haar daden kenmerkt. Hierin hebben Waarheid, Goedheid en Schoonheid hun eigen echte basis. Wij erkennen hierin de fundamentele eenheid van het menselijke Atma met Paramatma.

Hartelijke groeten en tot op de bijeenkomsten.

Gabriel Fernand Chantal

 

Kalender april 2018

image_pdfimage_print
1st groep: donderdag 26 april 2018 om 19u30
Voorbereidende stadia tot de inwijdingen, blz. 529, par. 7.1.
2de groep: dinsdag 17 april 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Vooreerst bespreken we de ‘individualiteit’ en ‘integratie’, als vervolg van vorige maand. Verder blz. 227, Par. 3: De dageraad van manifestatie en ‘Een laya centrum’, blz.235 par. 10.
Bibliotheek: vanaf nu kunt u opnieuw boeken uitlenen.

Het licht achter de schaduw
Elk verschijnsel, elk aspect in het leven heeft een diepe betekenis voor ons. Wij beseffen dat wij hiervan maar heel weinig kunnen begrijpen.Dit is wat Plato o.a. bedoelde met de allegorie van de grotbewoners, die de schaduwen beschouwden als echt. Elk gebeuren is maar een schim van iets dat veel reëler is. Het is als de grijze schaduw van een intens stralende en levende werkelijkheid. Pas bij zuivere beschouwing opent zich het wezen der dingen. In al wat leeft en in alle gebeurtenissen is er iets als het archetypisch oerbeeld van volmaaktheid, schoonheid en waarheid die er de diepe kern van is.

Ontsnap uit de grot en aanschouw de echte werkelijkheid. Wacht niet tot op uw sterfbed.

Hartelijke groeten en tot binnenkort.

Gabriel Fernand Chantal

 

 

Kalender maart 2018

image_pdfimage_print

Agape bijeenkomst: woensdag 14 maart 2018 (twee groepen samen)
Er zullen opnieuw mooie ‘meditatiegedachten’ naar voor gebracht worden. Het onderwerp is “reïncarnatie en karma”, een centraal idee van het theosofisch gedachtengoed. Er is een kleine maaltijd aan verbonden. Zij die niet komen verwittigen voor de goede gang der zaken. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. De Agape bevordert, zoals in de Oudheid, onze broederschap.

1ste groep: donderdag 29 maart 2018
Voorbereidende stadia tot de inwijdingen, blz. 529, par. 7.1. Op vraag van sommigen zal steeds meer belang gehecht worden aan vraagstelling en dialoog. Men kan uiteraard ook altijd zijn oordeel geven over bepaalde spirituele onderwerpen. Dit is ook zo voor de 2e groep .

2de groep: dinsdag 20 maart 2018
Hoofdstuk : “De Geheime Leer”, ‘Voortdurende vernieuwing’. Verloop van de Kosmische Ideatie, blz. 231, onderaan. Opmerking voor de 2de groep. Bij de e-mail van januari staat dinsdag 10 april als bijeenkomst. Dit is echter fout. Het is dinsdag 17 april. U krijgt echter nog de gebruikelijke maandelijkse informatie.

Licht op het spirituele Pad.
De grote moeilijke zege: het overwinnen van de gehechtheden is een werk van eeuwen. Als u het begin van de weg hebt gevonden, zal de ‘Ster van uw Ziel’ haar licht doen schijnen. Vraag aan de Meesters naar de geheimen die zij voor u bewaren. Het beheersen van uw uiterlijke zintuigen, zal u het recht geven dit te vragen. Vraag dan naar het meest innerlijke, het ene uiteindelijke geheim: het bereiken van verlichting. Wanneer de tijd is gekomen om dit te leren, bevindt de mens zich op de drempel om meer dan een mens
te worden, nl een Dhyan-Chohan, een ‘Engel van het Licht’.
(Een vrije vertolking uit: “Licht op het Pad” van Mabel Collins)

Broederlijke groeten,

Gabriel, Fernand & Chantal

Kalender februari 2018

image_pdfimage_print

Aandacht: daar de maand februari korter is zijn de bijeenkomsten
de 2de en 3de week van de maand. Let dus op de data!!

1ste groep: donderdag 22 februari – om 19u30
Hoofdstuk 10 blz. 527 Par. 6 “Wie is een Boeddha? Aandacht: vanaf nu gaan de lezingen voor de 1ste groep ook door in het wit lokaaltje beneden.

2de groep: dinsdag 13 februari – om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Inleiding op “De Geheime Leer”. Discipline gaat aan de mysteriën vooraf.
blz. 218

Intelligentie en universum
Er is een grenzeloze uitgestrektheid die niet begrensd wordt door het menselijk denken. Zo is er ook een grenzeloze wijsheid of ‘Al Intelligentie’ die elk begrip te boven gaat. Men kan het omschrijven als ‘Oorspronkelijke Wijsheid’ of ‘Oer intelligentie’. Dit is de universele verspreide essentie’.  In “De Geheime Leer” wordt het woord ‘ideatie’ gebruikt. Dit heeft als betekenis , dat de oorsprong van de ideeën of de bron van intelligentie wordt overgebracht naar een gemanifesteerde werkelijkheid.

Wij wensen U allen volharding op het “Spirituele Pad”.

Gabriel Fernand Chantal

Kalender januari – juni 2018

image_pdfimage_print

NIEUWJAARSWENSEN

Onze lichaamsgezondheid, die ons met nieuwjaar steeds wordt toegewenst, hebben we niet in de hand. Een geestelijk- spirituele gezondheid wel. De ziel of monade is voort-gekomen uit de Universele Ziel. Zij kan – nu ze mens is -, bewust verder evolueren. Ze heeft reeds haar individualiteit verkregen en kan alleen verder evolueren door zelf bedachte en zelf volbrachte handelingen. Zo kan ze opstijgen naar het niveau van een Dhyan – Chohan. De esoterische wijsbegeerte erkent geen voorrechten of bijzondere spirituele gaven in de mens. Alleen die welke zijn eigen individualiteit verworven heeft door persoonlijke inspanning en verdienste schenken hem spirituele vooruitgang op weg naar bevrijding. Wij wensen u allen en elk aan elkaar spirituele vooruitgang in dit nieuwe jaar op ons spiritueel pad.

ACTIVITEITEN
Woensdag 10 januari: Agape bijeenkomst voor de twee groepen samen.
Een compilatie van alle vorige meditatiemomenten. Er is het verhaal van ons spiritueel pad aan verbonden. Voor hen die meestal niet komen is dit wellicht het moment het eens mee te maken. Er is een receptie en kleine maaltijd aan verbonden. Verwittigen voor hen die meestal niet komen.

1ste groep: don. 25 januari 2018
Verder met hoofdstuk 10 blz. 522, par. 2.5 “Iedereen kiest zijn eigen pad”.

2de groep: dinsdag 16 januari 2018
Verder met “Inleiding op de Geheime Leer”, blz. 215 nr. 4 “Vereisten voor het Chelaschap.”

DATA die reeds vaststaan voor 2018

1ste groep groep
donderdagen: 25/01, 22/02, 29/03, 26/04, 24/05 en 28/06

2de groep
dinsdagen: 16/01, 13/02, 20/03, 10/04, 15/05 en 19/06

‘Agape’ meditatie bijeenkomsten (groep 1 en 2)
woensdagen: 10/01, 14/03 en 11/07

Weekend ‘Villers St. Gertrude’ van vrijdag 1 tot zondag 3 juni.

Nogmaals de beste wensen voor 2018 met volharding op het ‘Spiritueel Pad !

Gabriel, Fernand en Chantal.

Kalender november – december 2017

image_pdfimage_print

NOVEMBER:

1ste groep: donderdag 30 november 2017
Vervolg hoofdstuk 10 Par. 2.4.

2de groep: dinsdag 21 november 2017
We gaan verder met het hoofdstuk “ De Geheime Leer” blz. 213.
Zie het begin van de voorlaatste paragraaf vanonder: “In India bijvoorbeeld …” (Er is vooraf meditatie).

DECEMBER:

Voor de 1ste en 2de groep samen: woensdag 13 december Agape-meditatie     Onderwerp “de Dhyan-Chohans“. Aankomst om 19 u.15. Verwittigen als je niet komt voor hen die naar deze bijeenkomst meestal komen (voor de aankoop van de boterkoeken).

Voor de 1st en 2de groep samen: donderdag 21 december Kerstfeest
Gezamenlijk geestelijk gesprek. Agape-etentje met soep en Frans brood. Voorstellen in het algemeen en specifiek voor deze avond zijn zeer welkom en ook bijzondere vragen.

Geestelijke boodschap
Zeg aan hen die naar het hogere streven en willen luisteren, dat ware toewijding de spirituele kennis kan terugbrengen die zij in vorige levens hebben vergaard.
Wees dan als de ‘Oceaan’ die alle stromen en rivieren in zich opneemt.
De oceaan wordt er niet door verstoord, hij blijft steeds zichzelf. Geen enkele inspanning is u teveel en is tevergeefs. Ontwikkel het eeuwige in u naar het goddelijke. Deze weg ligt open voor u. Het spirituele wordt aan niemand ontzegd die er oprecht naar streeft, er
voldoende inspanning voor doet en er de prioriteit aan geeft. Het spirituele pad ligt voor iedereen open.

Hartelijke groeten

Gabriel, Fernand en Chantal.

                

Luister, o druppel, geef jezelf op zonder spijt,
en win in ruil daarvoor de Oceaan.
Luister, o druppel, gun jezelf deze eer,
en wees beveiligd in de armen van de Zee.
Wie zou er ooit zo gelukkig kunnen zijn?
Een Oceaan die een druppel het hof maakt!
In Godsnaam, in Godsnaam, verkoop en koop direct!
Geef een druppel, en verwerf deze Zee vol parels. (Rumi)

Kalender oktober 2017

image_pdfimage_print

1ste groep: donderdag 26 oktober – om 19u30
Wij beginnen een nieuw hoofdstuk: “Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”.U krijgt de teksten.

2de groep: dinsdag 17 oktober – om 19u30 (half uur meditatie vooraf start om 18u45).
Wij gaan verder met het hoofdstuk over De Geheime“ Leer”.
Zie blz. 210 par. 8 “Het mysterie van de werkelijkheid”.

Het weefgetouw van de Meesters (spirituele boodschap)
“Voor het spirituele arendsoog van de ziener van elk volk strekt de draad van Ariadne zich uit voorbij het historisch tijdperk, ononderbroken en zonder zwakke plek, zeker en gestaag, tot in de nacht van de tijd. De hand die hem vasthoudt is te machtig om hem te laten vallen of zelfs te laten breken” (uit de “Geheime Leer”).

Waar is deze waarheid, dit weefgetouw van esoterische geschiedenis en wat is het patroon van haar weefsel? Het weefgetouw staat in het thuisland van de Broederschap. De schering ervan wordt gevormd door de aloude draden van inwijding die door het offer van de adepten op spirituele spanning wordt gehouden. De inslag wordt eeuw na eeuw geweven terwijl elk land de lichtgevende draden van esoterie in zijn mysteriescholen en spirituele bijeenkomsten spint.

Spirituele groeten,

Gabriel, Fernand en Chantal.

Kalender september 2017

image_pdfimage_print

1) Agape-avond: woensdag 13 september 2017                                                    Agape-avond voor de twee groepen. Onderwerp:” Innerlijke Vrede”
Zoals de vorige keren zijn er allerhande activiteiten om de theoretische cursus te verinnerlijken. De bhakti-weg of de weg van devotie wordt naast de andere wegen van spiritualiteit beschouwd als een snelle weg. Naast de meditatie en verinnerlijking beleven wij het aspect van broederschap. Dit wordt o.a. beleefd door een etentje samen aan tafel.

2) 2de Groep: dinsdag 19 september 2017
Begin 19.30 u Vooraf meditatie voor de vrijwilligers van 18.45 tot19.15.
Onderwerp: De Geheime Leer. U krijgt de tekst.

3) 1ste Groep: donderdag 28 september 2017
In het hoofdstuk 8 over “De rassen” bespreken we alleen nog Par. 10, blz. 444. De rest van het hoofdstuk raden wij u aan zelf te lezen. We gaan dan verder met het volgende hoofdstuk: “Het pad van de zwerver en het doelbewuste pad.” Probeer de eerste lessen hiervan niet te missen zodat alles verder goed kan gevolgd worden.

Spirituele boodschap. Het spiritueel pad: “Mystieke éénheid”.
Op ons pad gaan we niet zozeer naar iets toe, maar evolueren we naar een toestand en tenslotte ontmoeten wij “Iemand”. Hierbij rijst de vraag: is God persoonlijk of onpersoonlijk? Onze overtuiging gaat naar een persoonlijke God, ook al lijkt het een al te antropomorfische (te menselijke projectie) uitspraak. Het Vader-Moeder symbool in “De Geheime Leer”, gaat in die richting. De individuele ziel kan een innige relatie hebben met de universele ziel. Het is de bedoeling van het atma dat zij bewust één wordt met het paramatma. Het is de druppel die één wordt met de oceaan met behoudt van individualiteit. In deze éénheid van liefde hebben wij het dubbele aspect van éénheid en onderscheid. Het is het bhakti-pad van devotie of liefde. De groei van deze mystieke éénheid is een verruiming van het profane aardse bewustzijn naar een intrede, een toestand in een goddelijke wereld van het nirvana. Nog nooit is in mensen geheugenis opgekomen wat God heeft weggelegd voor de mens die hem liefheeft.

Hartelijke groeten.
Gabriel, Fernand en Chantal.