Kalender april 2018

Spread the love
image_pdfimage_print
1st groep: donderdag 26 april 2018 om 19u30
Voorbereidende stadia tot de inwijdingen, blz. 529, par. 7.1.
2de groep: dinsdag 17 april 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Vooreerst bespreken we de ‘individualiteit’ en ‘integratie’, als vervolg van vorige maand. Verder blz. 227, Par. 3: De dageraad van manifestatie en ‘Een laya centrum’, blz.235 par. 10.
Bibliotheek: vanaf nu kunt u opnieuw boeken uitlenen.

Het licht achter de schaduw
Elk verschijnsel, elk aspect in het leven heeft een diepe betekenis voor ons. Wij beseffen dat wij hiervan maar heel weinig kunnen begrijpen.Dit is wat Plato o.a. bedoelde met de allegorie van de grotbewoners, die de schaduwen beschouwden als echt. Elk gebeuren is maar een schim van iets dat veel reëler is. Het is als de grijze schaduw van een intens stralende en levende werkelijkheid. Pas bij zuivere beschouwing opent zich het wezen der dingen. In al wat leeft en in alle gebeurtenissen is er iets als het archetypisch oerbeeld van volmaaktheid, schoonheid en waarheid die er de diepe kern van is.

Ontsnap uit de grot en aanschouw de echte werkelijkheid. Wacht niet tot op uw sterfbed.

Hartelijke groeten en tot binnenkort.

Gabriel Fernand Chantal