Kalender maart 2018

Spread the love
image_pdfimage_print

Agape bijeenkomst: woensdag 14 maart 2018 (twee groepen samen)
Er zullen opnieuw mooie ‘meditatiegedachten’ naar voor gebracht worden. Het onderwerp is “reïncarnatie en karma”, een centraal idee van het theosofisch gedachtengoed. Er is een kleine maaltijd aan verbonden. Zij die niet komen verwittigen voor de goede gang der zaken. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. De Agape bevordert, zoals in de Oudheid, onze broederschap.

1ste groep: donderdag 29 maart 2018
Voorbereidende stadia tot de inwijdingen, blz. 529, par. 7.1. Op vraag van sommigen zal steeds meer belang gehecht worden aan vraagstelling en dialoog. Men kan uiteraard ook altijd zijn oordeel geven over bepaalde spirituele onderwerpen. Dit is ook zo voor de 2e groep .

2de groep: dinsdag 20 maart 2018
Hoofdstuk : “De Geheime Leer”, ‘Voortdurende vernieuwing’. Verloop van de Kosmische Ideatie, blz. 231, onderaan. Opmerking voor de 2de groep. Bij de e-mail van januari staat dinsdag 10 april als bijeenkomst. Dit is echter fout. Het is dinsdag 17 april. U krijgt echter nog de gebruikelijke maandelijkse informatie.

Licht op het spirituele Pad.
De grote moeilijke zege: het overwinnen van de gehechtheden is een werk van eeuwen. Als u het begin van de weg hebt gevonden, zal de ‘Ster van uw Ziel’ haar licht doen schijnen. Vraag aan de Meesters naar de geheimen die zij voor u bewaren. Het beheersen van uw uiterlijke zintuigen, zal u het recht geven dit te vragen. Vraag dan naar het meest innerlijke, het ene uiteindelijke geheim: het bereiken van verlichting. Wanneer de tijd is gekomen om dit te leren, bevindt de mens zich op de drempel om meer dan een mens
te worden, nl een Dhyan-Chohan, een ‘Engel van het Licht’.
(Een vrije vertolking uit: “Licht op het Pad” van Mabel Collins)

Broederlijke groeten,

Gabriel, Fernand & Chantal

Geef een reactie