Kalender november – december 2017

Spread the love
image_pdfimage_print

NOVEMBER:

1ste groep: donderdag 30 november 2017
Vervolg hoofdstuk 10 Par. 2.4.

2de groep: dinsdag 21 november 2017
We gaan verder met het hoofdstuk “ De Geheime Leer” blz. 213.
Zie het begin van de voorlaatste paragraaf vanonder: “In India bijvoorbeeld …” (Er is vooraf meditatie).

DECEMBER:

Voor de 1ste en 2de groep samen: woensdag 13 december Agape-meditatie     Onderwerp “de Dhyan-Chohans“. Aankomst om 19 u.15. Verwittigen als je niet komt voor hen die naar deze bijeenkomst meestal komen (voor de aankoop van de boterkoeken).

Voor de 1st en 2de groep samen: donderdag 21 december Kerstfeest
Gezamenlijk geestelijk gesprek. Agape-etentje met soep en Frans brood. Voorstellen in het algemeen en specifiek voor deze avond zijn zeer welkom en ook bijzondere vragen.

Geestelijke boodschap
Zeg aan hen die naar het hogere streven en willen luisteren, dat ware toewijding de spirituele kennis kan terugbrengen die zij in vorige levens hebben vergaard.
Wees dan als de ‘Oceaan’ die alle stromen en rivieren in zich opneemt.
De oceaan wordt er niet door verstoord, hij blijft steeds zichzelf. Geen enkele inspanning is u teveel en is tevergeefs. Ontwikkel het eeuwige in u naar het goddelijke. Deze weg ligt open voor u. Het spirituele wordt aan niemand ontzegd die er oprecht naar streeft, er
voldoende inspanning voor doet en er de prioriteit aan geeft. Het spirituele pad ligt voor iedereen open.

Hartelijke groeten

Gabriel, Fernand en Chantal.

                

Luister, o druppel, geef jezelf op zonder spijt,
en win in ruil daarvoor de Oceaan.
Luister, o druppel, gun jezelf deze eer,
en wees beveiligd in de armen van de Zee.
Wie zou er ooit zo gelukkig kunnen zijn?
Een Oceaan die een druppel het hof maakt!
In Godsnaam, in Godsnaam, verkoop en koop direct!
Geef een druppel, en verwerf deze Zee vol parels. (Rumi)

Geef een reactie