Wie zijn we: meer

Spread the love
image_pdfimage_print

Hoe een spiritueel pad zoeken dat authentiek is in een doolhof van aanbiedingen? Wij moeten zoeken waar de essentie te vinden is en die in het algemeen in de esoterische wereld als waardevol wordt erkend. Het moet een eclectisch systeem zijn dat de authentieke en waardevolle wijsheid uit de oudheid en het heden samenbrengt volgens het criterium van goddelijke wijsheid. Dan moeten wij zeker verwijzen naar de wijsheidsscholen van Griekenland met de Platonisten, Orfisten en Pythagoreeërs. Verder naar de eredienst van Isis in Egypte die de wijsheid kreeg uit India. Naar neo-gnostici en filosofen in Alexandrië in de derde eeuw van onze tijdrekening, met o.a. Amonius Saccas en Plotinos. Tenslotte naar de moderne theosofie die deze van de oudheid terug opnam in de jaren 1875.

We moeten ook rekening houden met de recente gegevens van Nabije-Doods-Ervaringen, regressies ‘naar’ en empirische gegevens ‘van’ vorige levens. Tenslotte gegevens uit de kosmologie met haar miljarden melkwegstelsels. Welke plaats heeft de mens hierin als ‘denkend miertje’? Waar moet hij zich situeren daarin en zijn weg vinden in deze immense realiteit, materieel en geestelijk? Wie had er behoefte aan deze complexiteit tegenover de eenvoud van het ‘Niet Zijn’?

De spirituele evolutie van de mens heeft een zekere gelijkenis met de stoffelijke evolutie in de natuur, met dit grote verschil echter dat eens mens wij uitsluitend zelf onze evolutie in handen hebben. Er is geen voorrecht, geen tegenslag of geluk. Alles steunt op de karmische wetmatigheid van oorzaak en gevolg. Wij kunnen dus, doorheen de vele levens steeds verder waar wij karmisch zijn aangekomen en dit is heel verschillend bij de mens.

Maar… in de natuur opent zich ook niet elke bloem op hetzelfde moment voor de zon. Niet alle vruchten van een boom zijn tegelijk rijp. In Goethes “Faust” zijn het de toppen der bergen die zich vroeg mogen verheugen in het “Eeuwige Licht”, pas later schijnt de zon ook in de lagere gebieden. Zo is het ook voor onze persoonlijkheid, maar het hangt alleen van ons af wanneer wij de eerste zonnestralen zien op ons “spiritueelpad”.