Kalender mei 2018

Spread the love
image_pdfimage_print
1st groep: donderdag 24 mei 2018 om 19u30
Zie blz. 534 onderaan in verband met het Nirvana.
2de groep: dinsdag 15 mei 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Zie blz. 231 onderaan, tekst uit “De Geheime Leer”, “De manvantarische impuls”.
Agape-bijeenkomsten
Woensdag 11 juli: compilatie van de vorige thema’s
Woensdag 14 november: Agape 10 ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen)

Waarheid, Goedheid en Schoonheid
Deze tekst is een aansluiting met die van vorige maal, vooral met de idee van een “Archetypisch oerbeeld” dat in de monade van de mens is meegegeven. Leven vanuit het archetypisch oerbeeld in de objectieve vorm, vanaf het allereenvoudigste tot het meest gecompliceerde toe, ontplooit de monade volgens een vooraf potentieel gegeven schema. Het toont daarin toch een aspect van individueel bewustzijn. Hierdoor is het niet gebonden aan een star en onwrikbaar model. Het kan dus de levensvormen voortbrengen die een eigen stempel dragen en een vrije expressie zijn van de eigen individualiteit. In dit eigen karakteristiek temperament, kan de monade zich dus ontplooien in spontaniteit en openheid welke haar daden kenmerkt. Hierin hebben Waarheid, Goedheid en Schoonheid hun eigen echte basis. Wij erkennen hierin de fundamentele eenheid van het menselijke Atma met Paramatma.

Hartelijke groeten en tot op de bijeenkomsten.

Gabriel Fernand Chantal